Užitočné linky

Autonomní sociální centrum Klinika  
BIVIO - vzdelávaco-rehabilitačné centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím
Business for Breakfast
Career Development Network
Career Journal Europe
Career Planning and Management Inc. Career Development Programs for Individuals and Organizations. Career                    Coaching and Mid-Career Redirection.
Celosvetové štatistiky a štúdie o odsúdených a väzenstve 
CEO Refresher - Brainfood for business
ClickZ
Creative Industry Košice

Databáza ďalšieho proesijného vzdelávania
E-metodológia - Elektronická učebnica pedagogického výskumu
EduCity - Najväčšia ponuka vzelávacích a poradenských služieb v Česku a na Slovensku
EduNews - Novinky z oblasti firemního vzělávaní
EduWorld - potrál o vzdelávaní a sebarozvoji
Elektronická kknižnica Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe 
Elektronická učebica pedagogického výskumu
Emerald - Focus on business
ePodnikanie.sk - Podnikanie na internete
Európska Asociácia pre Väzenské Vzdelávanie 
Európska asociácia profesionálnych koučov
Firemní sociolg - vedení a vztahy ve firmě
Free-ed - Making serious lifelong learning a reality
HateFree.cz
HR-Guide

HR Management guide
HR Server

HR Zone 
Inštitú pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Inštitút psychoterapeutických štúdií
Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja
International jobs, global jobs, jobs abroad
International Society for Comparative Adult Education 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Jost Reischmann
Klinika451 - Autonómní sociálni centrum
      https://www.mixcloud.com/klinika451/ nahrávky prednášok
Knowledge - IT Training and Certification courses online or live
Knowledge management, Content management
Live Career - The autoritative career source
LMS systém orientovaný na výkon
Marcia Conner - Workplace learning
Maxman Consultants
MgC Group
MotivP Business Brunch - stretnutie personalistov, videoprednášky
Národné osvetové centrum
Národný inšpektorát práce
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 
õppus Learning & Knowledge Design Company
People Management 
Poradenská a vzdělávací společnost Motiv P 
Progressive Leadership 
Prohuman - vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis
Psychotesty
Recruiteri - Portál slovenských recruiterov
Recruiting - Corporate career sites and recruitin software
Sieťook - eknihy
Slovenská asociácia malých podnikov
Slovenská informačná spoločnosť
Society for Human Resource Management 
Testy 
The Balance - Career planning and career advice
The Balance - H uman resources
Thrive Global

Tomáš Langer - lektor, tréner, konzultant
Training Magazine - The ultimate resource for training, learning and performance professionals
Úspešní manažéri
Vault - Inside companies, schools, interships and jobs
VaV Akademy - Akreditované  vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy
VKC Intenzíva - Vzdelávanie, konferenciem kurzy
Workforce Magazine - Your Human resources resource