Bronislava Jakubičková

Študentka andragogiky

 
Zaujímam sa o rozvoj ľudských zdrojov. Od roku 2015 sa venujem problematike edukácie a zamestnávania dospelých a píšem o svojich potrehoch na tomto blogu.

     Moje meno je Bronislava Jakubičková a som študentkou študijného programu andragogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem štúdia podnikám v oblasti obchodu a ženskej krásy. Vediem svoj tím ľudí, ktorý školím a spoločne organizujeme teambuildingové akcie zamerané na rozvoj svojich zručností, schopností a profesijných kompetencií, aby sme vytvorili silný a stabilný tím s najlepšími výsledkami.

     Vysokoškolské štúdium, ktorému sa momentálne venujem je úplne odlišné než to, ktoré som absolvovala na strednej škole. Moje štúdium sa tam orientovalo okolo potravinárstva, chémie, ekonomiky, čo ma aj bavilo. Úspešne som absolvovala barmanský a baristický kurz, ktoré prehĺbili môj záujem o svet potravín a potravinových produktov. Samozrejme, táto téma ma ešte stále baví a vo voľnom čase sa jej venujem. Nebola som ale natoľko týmto zaujatá, aby som to išla aj ďalej študovať, aj keď som sa zahrávala s touto myšlienkou.

     Moje kroky smerovali k andragogike. Edukácia dospelých je dynamický proces, ktorý flexibilne reaguje na meniace sa podmienky sociálneho aj kultúrneho prostredia a preto je nevyhnutné stále sa zaoberať týmto širokým spektrom, aby každý odborník na výchovu a vzdelávanie dospelých aj starších osôb vedel nájsť vhodné riešenia rôznych situácií, s ktorými sa stretne počas svojej práce.

     Cieľom tohto blogu je priblížiť širokej verejnosti možnosti a úlohy tejto vedy a jej využitie v praktickom a hlavne každodennom živote človeka.

     Som otvorená aj spoluprácam s rôznymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti edukácie dospelých. Budem sa tešiť na každý jeden podnet, ktorý pomôže skvalitniť nie len tieto stránky, ale aj obohatiť túto mladú vedu o poznatky z praxe.