Zdravší vďaka vzdelávaniu? Nezmysel? Pre toto sa oplatí investovať do seba

06.12.2017

Pozvanie internetovej televízie appDay.tv prijal prezident AIVD doktor Klaudius Šilhár, ktorý vysvetľuje nie len o vzdelávaní dospelých ako takom, ale aj o jeho prínosoch pre život a zdravie.

     14-minútový záznam z vysielania si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.appday.tv/media/pre-toto-by-ste-sa-mali-dalej-vzdelavat/ 


Stručný obsah rozhovoru:

  • 1 € investované do vzdelávania sa v zdravotníctve vracia tromi eurami.
  • Pravidelné vzdelávanie sa podporuje ľudí k aktívnemu občianstvu.
  • Financované je len počiatočné vzdelávanie (základné, stredné, vysoké).
  • Absolventi sa uplatňujú v odlišných sférach než aké študovali.
  • Zamestnávateľ sa až tak nezaujíma o to, kde uchádzač o zamestnanie získal vzdelanie, ale skôr o jeho prax a pracovné zručnosti.
  • Alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
  • Nerovnosť medzi študijnými odbormi a požiadavkami trhu práce.
  • Iba 2,9% absolventov sa po skončení školy ďalej vzdeláva.
  • Najhlavnejším problémom účasti na ďalšom vzdelávaní sú financie a motivácia ľudí.