Virtuálni, cestujúci a núdzoví asistenti

05.01.2018

V súčasnosti rastie dopyt po asistentoch, na ktorých by mohli zamestnávatelia a manažéri delegovať svoju prácu. Je to jeden zo spôsobov, ako byť pri práci efektívnejší. V rámci šetrenia finančných prostriedkov do popredia vstupujú tzv. virtuálni asistenti. Ako vyzerá taká práca virtuálneho asistenta, kto sa ním môže stať a ako si najať takého asistenta sa dočítate v tomto článku z dielne Biznis klubu.


V podnikaní je množstvo povinností, ktoré musí zvládať zamestnávateľ. Najmä na začiatku to býva ťažké, pretože prijímanie nového zamestnanca je veľmi nákladné. Riešenie spočíva vo virtuálnom, cestujúcom a núdzovom asistentovi.


Virtuálny asistent


Jeho pracovnú dobu si určujete vy sami. Postará sa vám o e-mailovú komunikáciu, time management, vyhodnotí prieskumy a analýzy, môže spravovať vaše sociálne siete a vypracovať reporty. Jednoducho všetko, čo sa dá urobiť online. Má prístup iba k tým záležitostiam, ku ktorým mu to povolíte. VA sa zaväzuje k mlčanlivosti o vašich súkromných údajoch. Odpadajú vám starosti týkajúce sa ,,bežného" zamestnanca (odvody, mzdy, školenia, kancelárske príslušenstvo atď).  Nevýhodou môže byť absencia fyzickej neprítomnosti VA.


https://www.mossa.sk/office-management/virtu%C3%A1lny-asistent


Núdzoví asistenti


Niekomu sa nemusí páčiť, ak toho druhého, kto mu spravuje administratívu, nevidí.  Núdzoví asistenti vykonávajú také služby, ktoré je nutné urobiť čo najrýchlejšie a prichádza fyzicky ku vám do podniku aj s vlastným počítačom. Jeho služby sa dajú objednať najmenej na sedem hodín, plne dokáže zastúpiť asistenta na trvalom pracovnom pomere. Odporúča sa si rezervovať vopred bezplatnú konzultáciu, aby ste si ušetrili čas vysvetľovaním. Najčastejšie prichádzajú pomôcť na stretnutia, k riešeniu krízových situácií alebo ak nečakane vypadol väčší počet zamestnancov.


https://www.mossa.sk/office-management/n%C3%BAdzov%C3%BD-asistent


Cestujúci asistent


Môže sa stať aj to, že pomoc bude nevyhnutná aj počas služobnej cesty doma aj v zahraničí. V tom prípade si môžete objednať cestujúceho asistenta. Táto varianta je zo všetkých najdrahšia, pretože CA je schopný vykonávať prácu aj v cudzom jazyku. Okrem iného vám môže pripraviť celú cestu. Jeho služby  si možno objednať najmenej desať dní pred odchodom.

https://www.mossa.sk/office-management/cestuj%C3%BAci-asistent