Úspešná firma sa pozná podľa kvalitného personalistu alebo Rekrutujem správnych ľudí

25.02.2017

     Tento článok som nenapísala zo žiadnej odbornej literatúry. Napísala som ho z vlastných skúseností ako tímlíderka, ktorej záleží na vlastnom podnikaní. K napísaniu tohoto príspevku ma inšpiroval článok https://www.uspesnimanazeri.sk/personalistika/vyber-ludi-robte-to-ako-steve-jobs/ .

     Súvislosť témy o výbere zamestnancov do firmy s andragogikou je veľmi úzka. Andragóg sprevádza dospelých ľudí počas ich života, zaoberá sa okrem iného aj personalistikou a tak by mal aj v tomto smere vykonávať svoju prácu čo najefektívnejšie a byť oporou aj pre ostatných zamestnancov.

     O rôznych obchodných technikách a o tom, ako byť dobrý personalista sa napísalo veľmi veľa. "Základné pravidlá" výberu zamestnancov vo firme Apple, ktoré sú popisované v článku, sú príkladom toho, že ak nám záleží na vybudovaní kvalitného podniku, musíme sa zamerať na vybudovanie a rozvoj jeho pracovníkov. Dovolím si pridať k nasledujúcim bodom aj svoje skúsenosti, ktoré som nabudla vedením ľudí.

 • Zameranie na víziu
  ,,Každý pracovník spoločnosti musí poznať vízie vedenia, porozumieť im a plne sa s nimi stotožniť, brániť ich a žiť podľa nich každý deň. Kandidáti, ktorí tomuto nerozumejú, nie sú prijatí."
  Ak je našim cieľom vychovať lídrov a nedržať ich iba na pozícii manuálneho pracovníka, ak nám záleží na vybudovaní značky veľkého mena, mali by sme dbať na toto pravidlo. Ide o to, že kto sa nestotožuje s posolstvom, ktoré naša firma prináša a na ktorom je vybudovaná, je ťažké udržať jej pozitívny rozvoj. Vízie spoločnosti by sme si mali pripomínať dennodenne - veď práve preto pracujeme.

 • Zameranie na inováciu
  ,,Steve Jobs stále zdôrazňoval, aké je dôležité prijímať ľudí, ktorí sú inovatívni - ochotní vytvárať niečo z ničoho. Kandidáti sú vyberaní v prvom rade na základe ich ochoty tvoriť a až potom rozhodujú ich technické znalosti."
  Táto myšlienka je dôležitá v dnešnej dobe z toho dôvodu, že ak chceme byť inovatívni, musíme priniesť niečo nové už k existujúcemu. Vo svojej práci sa riadim myšlienkou ,,dávať viac než brať" a učím to aj svojich ľudí. Som presvedčená, že táto myšlienka dať veciam pridanú hodnotu robí to, čím skutočne dokážeme byť odlišní a priniesť rast nie len firmy, ale hlavne sebe.

 • Zameranie na budúcnosť
  ,,Zamestnanci Apple sú v práci každý deň poháňaní víziou budúcnosti a rozumejú tomu, že ju svojou prácou každý deň vytvárajú. Vedia, aká bude budúcnosť trhu, lebo k nej svojimi činmi aktívne prispievajú."
  Tento bod je  zhrnutím prvých dvoch. Musíme totiž vedieť predpokladať vývoj spoločnosti a tým pádom aj trhu. Ako personalisti by sme sa mali sústrediť na to, aby nie len potenciálni zamestnanci boli nadšení zo svojej práce a toho, prečo sa rozhodli uchádzať o zamestnanie v danej spoločnosti. Z môjho pohľadu je to dôležitý faktor aj v samotnom vývoji firmy a jej následnom pôsobením na trhu.

 • Zameranie na vášeň
  ,,Prvým princípom Steva Jobsa bolo: "Robte to, čo milujete". Ľudia sú prijímaní preto, lebo milujú produkt, firmu a jej víziu. Kandidáti, ktorí nemajú dostatok vášnivej "lásky" pre svoju prácu a filozofiu firmy nie sú prijímaní."
   Ja osobne pri rekrutovaní zásadne nevyužívam inzeráty ani služby portálov ponúkajúcich zamestnanie. Priznám sa, že na začiatku som zvykla použiť túto neefektívnu metódu a stalo sa mi to, že síce som mala v tíme ľudí, ale neboli produktívni a po nejakom čase aj odišli. Cítila som zlyhanie zo svojej strany. Dnes využívam metódu, ktorá mi zaručuje stabilný a silný tím plný elánu. Je to úplný opak prvej metódy. Zo svojich klientov mám členov tímu. Je to tým, že človek sa potrebuje najskôr nadchnúť pre to, čo im ponúkate. Nezúfajte, ak to bude trvať aj rok, treba tomu dať čas. Za toto obdobie sa stane to, že pokiaľ vy budete v kontakte so svojim zákazníkom, tým ho aj nepriamo naučíte filozofiu vašej firmy, ako používať vaše produkty či služby a on sa to naučí. Bude poznať chod vašej firmy a bude sa chcieť pridať. Len je otázne, či vy vykonávate vašu prácu s nadšením.

 • Zameranie na prispievanie
  ,,Sharon Aby pracovala ako manažér ľudských zdrojov firmy Apple vyše troch rokov. O svojej práci povedala toto: "Nechceli sme niekoho, kto od nás odíde na dôchodok so zlatými hodinkami. Chceli sme podnikateľov, skutočne úspešných ľudí, ktorí svoju prácu odvodzovali od toho, čím prispeli a čo vytvorili, a nie od svojho titulu či pozície"." 
  Je pravdou, že tituly a pozície, ktoré sme nadobudli rozprávajú o nás veľa, ale nemusí to automaticky zaručovať to, že sme skutočne niečo tvorili. Budem sa opakovať, ale ako som už vyššie spomínala, musíme sa odlišovať. Nesmieme našu prácu kopírovať a vytvoriť tak rutinu. Tým nijako neobohatíme ani firmu ani náš život, aj keď môže ísť o overené činnosti. Ako sa vraví, risk je zisk. Vyšší zmysel nášmu životu dáme tým, že nikdy nedovolíme, aby nastala taká situácia, ktorá by uväznila naše výkony v minulosti.

 • Zameranie na oddanosť
  ,,Viac ako dve tretiny všetkých zamestnancov nie sú svojej práci plne oddaní. Manažment Apple si veľmi váži oddaných pracovníkov, lebo si uvedomujú, že schopný tím so zápalom k svojej práci je mimoriadne cenný." 
  Znova sa vraciam k vášni pre prácu. Vždy musíme dať svojim zamestnancom pocítiť, že to, čo robia, má väčší zmysel, ako si myslia. Obraciam sa k pravidlo dávať viac než brať. Svoj tím stále motivujem, verejne ich oceňujem a dávam im pocítiť výnimočnosť. Dovolím si povedať, že to je ten veľký hnací motor pre nich.

 • Zameranosť na dokonalosť
  ,,Steve Jobs bol charakteristický svojim perfekcionizmom. Jeho firma sa snaží a inovuje dovtedy, kým jej produkt nie je dokonalý. Tento prístup je očakávaný od všetkých jej zamestnancov. "
  U mňa toto pravidlo je premenené na zákaznícky servis. Malo by záležať každej jednej firme na tom, čo vravia o nich jej klienti a zákazníci. A ja týmto ľuďom dôverujem a počúvam ich, pretože oni dávajú tú spätnú väzbu nám a práve títo ľudia sú tí, pre ktorých naša práca vôbec existuje. Aká je to firma, ktorá sa týmto neriadi?

     Som viac než presvedčená, že tieto prístupy sú kľúčové a rozhodujú nie len o práci personalistu, ale aj o následnej výkonnosti samotnej spoločnosti. Pri dnešom spôsobe života zabúdame na to, že kvantita nenahrádza kvalitu a majme na pamäti, že vzdelávaním a rozvojom vybudujeme nie len lepšiu spoločnosť, ale získame silné základy pre vytvorenie niečoho veľkolepého.