UNESCO o ekologickej gramotnosti a problematike vo vzdelávaní dospelých

10.01.2018

Hovorkyňa UNESCO Nihan Koseleci Blanchy vysvetľuje v správe UNESCO ,,Vzdelávanie v službách ľudí a planéty", že vzdelávanie je nevyhnutné zmeniť v oblasti životného prostredia. Chce to dosiahnuť vďaka zvyšovaniu ekologickej gramotnosti zavádzaním environmentálnych tém do vzdelávania. K zmenám by predovšetkým malo prísť v školských osnovách, ktoré by sa mali viac zaoberať témami o klimatických zmenách.

Ako ďalšiu vec UNESCO zdôrazňuje problematiku vzdelávania dospelých. Dve tretiny dospelej populácie majú nedostatočnú finančnú gramotnosť. Smutným faktom zostáva, že len 6% dospelých ľudí žijúcich v rozvojových krajinách sa zúčastňuje výučby čítania a písania. UNESCO upozorňuje, že nerovnosť vo vzdelávaní okrem ďalších rozdielov zvyšuje riziko násilností a konfliktov a ako príklad uvádza subsaharskú Afriku.


Zdroj.