Test ,,štvorce" vám prezradí, aká ste osoba

08.05.2017

Test sa využíva v psychoanalýze a zisťuje vašu cieľavedomosť, vzťah k rodine a k láske, komunikatívnosť, ale aj či máte abstraktné alebo konkrétne myslenie. Stačí si zobrať čistý papier, prekresliť štvorce a v každom štvrci iba dokreslíte to, čo uznáte za vhodné. Spojenie psychológie s andragogikou je nevyhnutné, keďže ide o vedy o človeku a my potrebujeme vedieť, ako prebieha učenie, myslenie, ako je to s emóciami, ak sa chystáme mu pomôcť. Tento test môžeme využiť pri identifikácii človeka a jeho osobnosti, aby sme mu mohli lepšie porozumieť, zistiť prípadné obavy a naplánovať proces edukácie tak, aby sme dosiahli maximálnu efektívnosť.


Štvorec 1 - cieľavedomosť

 • ak sa bod stal stredom nejakého obrázku, ste človek jedného cieľa
 • ak bod zobrazuje oko stvorenia, máte jasnú predstavu o tom, kto ste
 • ak ste vedľa nakreslili ďalšie body, ste človekom viacerých cieľov a nedokážete si vybrať ten hlavný

Štvorec 2 - nakoľko podliehate cudziemu vplyvu

 • ak ste nakreslili ďalšie vlny, ste závislý na mienke iných ľudí
 • ak ste nakreslili iný objekt, rozhodujete sa za seba

Štvorec 3 - vzťah k rodine

 • malý štvorec označuje dom a všetko ostatné je rodina
 • kde máte najviac objektov, tam je zameraná vaša pozornosť
 • ak sa stal malý štvorec oknom a zvyšný priestor izbou, rodina je vám všetkým a zvyšný svet tvorí pozadie

Štvorec 4 - komunikatívnosť

 • ak sa dve čiary spojili, ste spoločenský človek
 • ak ste z oboch čiar vytvorili jeden celok, komunikácia s ľuďmi je základom vášho života

Štvorec 5 - konkrétne alebo abstraktné myslenie

 • ak ste nakreslili niečo reálne, máte konkrétne myslenie
 • ak ste nakreslili vymyslený vzor, myslíte kreatívne a tvorivo

Štvorec 6 - vzťah k láske

 • ak sa dve čiary spojili do niečoho vysokého, máte zakázané myšlienky
 • pochodeň znamená, že máte málo vášne
 • mrakrodrap s oknami ukazuje, že hľadáte partnera
 • stromy znamenajú, že potrebujete srdečnosť a romantiku