Vybrané služby a programy hendikepovaným odsúdeným v Austrálii

02.12.2016

Návštevnícka sústava

Je to skupina domácich zamestnancov, ktorí navštevujú väznice a detenčné centrá v rámci celej Austrálie, poskytujú pomoc a poradenstvo pre domácich odsúdených. Návštevníci nemôžu pomôcť finančne, právne ani medicínskym spôsobom, ale môžu vystaviť žiadosť o súhlas s takouto pomocou príslušným úradom. Rodinní príslušníci odsúdených sami môžu požiadať o pomoc túto Návštevnícku sústavu.
https://www.correctiveservices.wa.gov.au/rehabilitation-services/aboriginal-visitors-scheme.aspx

Anne McDonald

Autorka a terapeutka, ktorá získala niekoľko národných austrálskych ocenení za prínos v práci s ľuďmi s poruchami reči.
https://www.annemcdonaldcentre.org.au/

Väzenské zamestnanecké programy

Zatiaľ skúšobný program sa uskutočňuje v severnej Austrálii. Odsúdení sú vyslaní do reálneho zamestnania, za ktoré dostávajú aj výplatu a rozvíjajú svoje pracovné zručnosti. Do programu sa nezapájajú odsúdení, ktorí boli odsúdení za sexuálne trestné činy alebo za vraždy, alebo už boli niekedy trestaní zo spáchania závažnej trestnej činnosti.
https://www.correctionalservices.nt.gov.au/AboutUs/BusinessWithUs/Pages/Prisoner-employment-programs.aspx

Podporná stránka

Vznikla na podnet Queenslandskej polície. Je to online portál, na ktorom polícia odporúča osoby s poruchami 200 rôznym pomáhajúcim agentúram, ktoré sa venujú domácemu násiliu, prevencii kriminality, zneužívaniu starších.
https://www.supportlink.com.au/default.aspx

Advokátske a podporné centrum

Ide o komunitu poskytujúcu právnu reprezentáciu, poradenstvo a podporu znevýhodneným a rôzne postihnutým osobám, ktoré trpia najmä mozgovým poškodením a so psychiatrickými ťažkosťami.
https://tascinc.org.au/

Centrum podpory pre úspech v pozitívnom správaní

Centrum vykonáva množstvo výskumov pre posilnenie pozitívneho správania ľuďom s mentálnymi poruchami. Taktiež sa venujú prevencii kriminálnemu správania.
https://www.communities.qld.gov.au/disability/centre-of-excellence

Osobné pomocné a mentorské programy

Programy sa ponúkajú ľuďom, ktorí sa liečia z mentálnych chorôb, rozvíjajú ich zručnosti a sebavedomie a pripravujú ich na reasocializáciu v spoločnosti. Predovšetkým sa zameriava pre odsúdené deti od 16 rokov.
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/mental-health/programs-services/personal-helpers-and-mentors-phams

Sestry

Ide o nezávislé občianske združenie, ktoré jestvuje pre boj o ľudské práva žien vo väzenskom prostredí. Združenie organizuje rôzne konferencie a zaujímavé programy zamerané na resocializáciu, zvládaniu života vo väzení, kooperáciu odsúdených žien a ich rodinami a budovaniu vzťahov.
https://www.sistersinside.com.au/

Pracovné a rozvojové nariadenie

Programy sú poskytované zadĺženým klientom, ktoré im pomáhajú znižovať ich pokuty vykonávaním neplatenej práce v partnerskej firme. Pracujú tu bezdomovci, ľudia závislí na návykových a psychotropných látkach a oddelene aj odsúdení.
https://www.sdro.nsw.gov.au/fines/eo/wdo.php

Kruh trestu

Cieľom je vyhýbanie sa opakovanému páchaniu trestných činov spojením obžalovaného a prokurátora, policajta, vyšetrovateľa alebo iného úradníka alebo člena zboru. Páchateľ sa musí priznať k vine. Úlohou skupiny je spoločne vytvoriť vetu, v ktorej nebude zahrnuté žiadne slovo týkajúce sa väzenstva. Neskôr sa spoločne rozprávajú o pozadí a dopadoch trestného činu. Sedenia sa môže zúčastniť aj obeť. Najskôr sa všetci zvítajú, predstavia sa, povedia svoj vzťah k obžalovanému a k obeti. Prokurátor vysvetlí, že ide o súdne pojednávanie. Obžalovaný sa vyjadrí k spáchanému trestnému činu a zaväzuje sa k nápravnému liečeniu. Diskusia by mala obsahovať spáchaný trestný čin a dopad na obeť a spoločnosť. Na rozdiel od súdnej miestnosti, sa kruh trestu odohráva v útulnej miestnosti, hlavné slovo má páchateľ a obeť.

Príbeh Róberta, ktorý bol zahrnutý do bitky v pohostinstva, je typickým príkladom pojednávania formou kruh trestu. Keďže sa dopustil už niekoľkých činov, tentokrát musel byť umiestnený do väzenia. Mal možnosť sa zúčastniť takéhoto pojednávania, s čím aj súhlasil. Na sedení sa dozvedel reálne pocity obete, ktoré ho hlboko zasiahli. Spoločne sa dohodli aj na treste. Róbert dostal šesť mesiacov domáceho väzenia.

https://www.creativespirits.info/aboriginalculture/law/circle-sentencing#axzz45oUV2PAN

https://www.humanrights.gov.au/our-work/disability-rights/publications/access-justice-criminal-justice-system-people-disability

https://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rip/21-40/rip34.html

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4429.0~2009~Main%20Features~Comparison%20of%20disability%20prevalence%20between%20Aboriginal%20and%20Torres%20Strait%20Islander%20peoples%20and%20non-Indigenous%20peoples~10029

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4517.0main+features62013

https://www.aic.gov.au/publications/current%20series/facts/1-20/2011/7_resources.html

https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/Cost%20benefit%20analysis.pdf