Športom k lepším pracovným výsledkom

04.01.2018

Je úctyhodné, že čoraz viac ľudí si začína uvedomovať, že je dôležité pestovať svoje zdravie prostredníctvom športu. My vás dnes presvedčíme o tom, že fyzická aktivita nie je prospešná len zo zdravotníckeho spektra. Svoje miesto má aj v andragogickej oblasti. Ako je to možné? Čítajte článok, za ktorý ďakujeme magazínu Business Leaders.


Disciplína

Ak sa spýtame hociktorého športovca na prínos športu do jeho života, je viac než pravdepodobné, že jeho odpoveď bude znieť ,,disciplína". Vstať ráno skôr z postele za účelom tréningu si vyžaduje veľa trpezlivosti. Môže sa stať, že sa nám nebude chcieť. Je to len otázkou návyku. V rámci svojho podnikania učím ľudí, ako si jeden návyk vytvoriť ráno a večer a to na dennej báze. Pravidelnou činnosťou sa stane návyk, činnosť začneme robiť automaticky rovnako ako umývanie zubov. Treba mať neustále na zreteli prínos a cieľ toho, čo robíme. Dodržiavanie pravidelnosti nám pri tom len pomôže.


Vytrvalosť

Ľudia majú tendenciu už po prvých neúspechoch sa vzdať.  Cieľ sa im vzďaľuje a zdá sa byť nedosiahnuteľný.  Je úplne prirodzené, že nie všetko sa hneď podarí. Aj neúspech nás posúva vpred a umožňuje nám hľadať nové spôsoby a cestičky. Profesionálom sa človek nestane tým, že niečo vyskúša len raz.


Inšpirácia

Spomenula som si teraz na jeden fakt. Môj pracovný tím síce nie je veľký, avšak všimla som si niečo veľmi zásadné. Ľudia vás začnú nasledovať, ak zistia, že sa vám v niečom darí. Alebo začnú napodobňovať váš štýl, ktorý sa im zapáči. Istú dobu som sa zamýšľala, prečo sa nám ako tímu nedarí spĺňať ciele, ktoré sme si stanovili. Prostriedky sme mali nastavené podľa odporúčaní mojej mentorky, ktorej fungujú.  Prišli sme spoločne na to, že tím opakuje presne to, čo robíte vy sami. Musím sa priznať, že som nerobila isté veci v takej miere, v akej by ich líder mal robiť a v dôsledku toho sa nám nedarilo. Ak chcete zmeniť svet, musíte začať od seba! A to platí nie len medzi kolegami, ale aj v športe.


Riešenie problémov

Športovci majú zmysel pre spravodlivosť, nastavovanie systému a dosahovanie cieľov. V pracovnej sfére sa to môže premietnuť do  správania, ktoré druhým ľuďom neškodí a ,,nepodráža im nohy".


Pestovanie športovej aktivity môže mať naozaj veľmi pozitívny vplyv na podávanie kvalitnejších výkonov v práci. Ak nám záleží na tom, aby sme kariérne porástli, bez disciplíny a vytrvalosti to nepôjde. Tie nám pomôžu zautomatizovať si nové činnosti, ktorých pravidelným vykonávaním sa stane náš každodenný návyk. Tým môžeme inšpirovať svojich kolegov, u ktorých sa objaví prirodzená potreba nás nasledovať.  Fair play nám zaistí to, že nebudeme krivo obviňovať svojich kolegov a zaistí nám spravodlivý prístup k ostatným ľuďom.


Zdroj.