Slovensko sa otvára európskemu trhu práce

19.01.2018

4. decembra 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prijalo v rámci konferencie ,,Slovenský kvalifikačný rámec - nová éra kvalifikácií v Slovenskej republike" Slovenský kvalifikačný rámec (SKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK).

NSK zjednocuje nároky na jednotlivé kvalifikácie a popisuje rôzne cesty ich záskavania (formálne, neformálne, informálne vzdelávanie).

SKR je platforma umožňujúca zamestnancom uplatniť sa na európskom trhu práce. Umožňuje adekvátne zadadenie podľa požadovaných kvalifikácií v konkrétnom členskom štáte EÚ. Má 8 úrovní a popisuje požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie zamestnanca. Ministerstvo ŠVVŠ uvádza fakt, že v minulosti vznikli nepríjemnosti, pretože kvalifikácia, ktorá bola získaná v jednej krajine vyžadovala odlišné štandardy ako kvalifikácia na rovnakú pozíciu v inej krajine.

Slovensko poskytne prepojenie národnej databázy kvalifikácií s európskou databázou ESCO a portálom Learning Opportunities and Qualifications.

Zástupca Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu Koen Nomdenocenil okrem iného aj spomenul, že sa týmto zásadným krokom odstránia prekážky vo voľnom pohybe pracovných síl na európskom trhu práce, predstavil Program nových zručností pre Európu a nezabudol zdôrazniť, že Európa čelí novým výzvam v rámci celoživotného vzdelávania (narážal najmä na milióny digitálne negramotných ľudí).


Zdroj.