Psychologický test - podvedomie Vám prezradí, čo Vás trápi

08.05.2017

Vezmite si pero a papier a predstavujte si cestu lesom. Prechádzate sa lesom, predstavujte si svoju cestu čo najživšie a pritom odpovedajte na nasledujúce otázky:

 1. Kto ide s Vami?
 2. Ako prechádzate lesom, stretnete zviera. Aké zviera to je?
 3. Miniete zviera. Čo robí?
 4. Idete hlbšie do lesa, kde stojí dom. Aký je veľký? Je oplotený?
 5. Prídete k dverám domu a nahliadnete dovnútra. Vidíte stôl. Čo na ňom leží?
 6. Dokončíte prehliadku domu. Je tu veľká záhrada s trávnikom a uprostred leží nádoba. Z čoho je vyrobená? Čo s ňou urobíte?
 7. Na konci záhrady je vodná plocha. Čo to je (jazierko, rybník, rieka, ...)?
 8. Musíte prekonať túto vodu, aby ste sa mohli vrátiť. Ako veľmi sa pritom zamočíte?
 1. Osoba, s ktorou idete, je najdôležitejšou osobou vo Vašom živote.
 2. Zviera, ktoré stretnete symbolizuje veľkosť a vážnosť Vašich problémov.
  Ak zviera zaútočí, ste pod tlakom, ak je pokojné, Vaše problémy sú stále, chronické.
 3. Veľkosť domu je úmerná Vašim ambíciám.
  Ak dom nie je oplotený, ste otvorený rôznym variantom riešenia.

 4. Ak na stole vidíte iné veci ako jedlo, kvetiny a okolo neho niečo iné ako ľudí, máte nejaké nevyriešené traumy. Predmety ich charakterizujú.

 5. Odolnosť nádoby symbolizuje pevnosť vzťahu k osobe, ktorá Vás sprevádza. To, čo s nádobou urobíte, popisuje Váš vzťah k nej.

 6. Veľkosť vodnej plochy znamená veľkosť a povahu Vašej sexuality.

 7. To, do akej miery ste sa zamočili ukazuje, ako veľmi je pre Vás sex dôležitý.
  Ak ste sa prebrodili cez potok, sex vo Vašom živote nehrá hlavnú rolu a dávate prednosť riešeniu iných problémov.