Ktorý palec máte hore? Test, ktorý zistí,aká ste povaha.

08.05.2017

Zapíšte si každý výsledok.

 1. Zopnite ruky. Ktorý palec máte hore?
  ľavý 1 bod, pravý 2 body.
 2. Zamierte na cieľ. Privrite jedno oko. Ktoré oko ste nehali otvorené?
  ľavé 1 bod, pravé 2 body.
 3. Skrížte ruky cez prsia. Ktorá z rúk bola hore?
  ľavá 1 body, pravá 2 body.
 4. Zatlieskajte. Ktorá ruka bola hore?
  ľavá 1 bod, pravá 2 body.