Krátke zhrnutie vzdelávania a vycvičovania odsúdených v Austrálii

02.12.2016

     Výdaje verejných financií na vzdelávanie a trénovanie odsúdených môžu vytvoriť skvelý návrat investícií, pretože štúdium vo väzení dokáže znížiť nákladnú recidívu a zlepšiť život odsúdených.

Ale koľko stojí recidíva? Môžeme začať uväznením. Odsúdení stoja peniaze - okolo 100.000 AD na väzňa za rok. Len v západnej Austrálii je približne 4.000 odsúdených. Navyše, máme policajné kontroly a súdne poplatky súvisiace so súdnym rozhodnutím, ukladaním trestov údajnému páchateľovi, rovnako ako poplatky poškodeným v spojení s poškodeným majetkom, zvýšeným poistným, so stratou na životoch, s ublížením na zdraví obetí trestného činu. Znižovanie recidívy preto prináša veľké úspory vláde a spoločenstvu. Potom sú ešte výdavky zahŕňajúce poplatky rodinám uväznených živiteľov rodín a dávky v nezamestnanosti pre bývalých väzňov.

V západnej Austrália, značné úsilia boli vynakladané Ústavom nápravných služieb na zníženie recidívy a na zlepšenie individuálnych a spoločenských výsledkov. Výsledky výskumu pohoršujúceho správania Zväzu Vzdelávania a Odborného Vzdelávania, ktorý poskytuje vzdelávanie v Západnej Austrálii odsúdeným, ukazujú, že sa deje úmerne menej opakovaných trestných činov páchaných bývalými odsúdenými, ktorí študovali vo väznici v porovnaní s tými, ktorí neštudovali. Tento výskum zároveň ukázal, že štúdium vo väznici vedie k lepšiemu uplatneniu na trhu práce a znižuje recidívu.

Ústav nápravných služieb pôsobí okrem Austrálie ešte v mnohých krajinách sveta a ponúka vzdelávacie a výcvikové programy vo väzniciach. Opatrenia, ktoré redukujú recidívu ukazujú, že štúdium a práca vo väzení poskytujú najlepší spôsob nápravy a reintegráciu do spoločnosti viac ako rôzne právne nariadenia. Vzdelávanie a vycvičovanie vo väzení vštepuje špeciálne a všeobecné životné zručnosti.

Giles a Le uvádzajú, že výsledky trhu práce môžu byť použité ako štandard pre evalváciu úspešnosti väzenských vzdelávacích a vycvičovacích programov.

GILES, M - WHALE, J - Prisoner education and training, and other characterictics, 2013