Koučing nie je kaučing, metoring, poradenstvo ani terapia

04.01.2018

Koučovanie je veľmi populárne pri práci so zamestnancami. Nie je žiadne tajomstvo, že táto metóda sa rozširuje aj do oblasti súkromných život, kde pomáha ľuďom hľadať zmysel života a riešiť množstvo konfliktov. Za objasnenie koučingu a kaučingu ďakujeme Kouč klubu.


Koučovacie zručnosti si môže osvojiť hocikto, kto disponuje charakteristikami ako sú empatia, dôveryhodnosť, s ochotou pomáhať iným a ďalej sa vzdelávať. Kurzy koučovania zahŕňajú len to, ako tento proces funguje a ako by mal prebiehať koučovací rozhovor.


Kouč by mal efektívne počúvať svojho klienta. To znamená, aby presne chápal to, čo s čím má klient problém a prečo vôbec vznikol. Koučovanie nie je poradenstvo! Klient musí na riešenie prísť sám, musí sám si uvedomiť, či sú jeho ciele reálne dosiahnuteľné a aké sú priority v jeho živote.


Pri koučovaní je nevyhnutné, aby kouč mal vysokú emočnú inteligenciu, ktorá umožňuje chápať nie len jeho vlastné pocity, ale pomáha interpretovať túžby a pocity koučovaného. To je kľúčové pre efektívnu komunikáciu.


Na Slovensku figurujú organizácie, ktoré združujú profesionálnych koučov. ICF (International Coach Federation - Slovak Chapter) a SAKo (Slovenská asociácia koučov) su organizácie, ktoré vzdelávajú svojich členov a informujú laickú verejnosť o svojich aktivitách a prínosoch koučovania. Pri výbere kouča sa odporúča, aby si koučovaný overil členstvo svojho potenciálneho kouča v jednej z týchto organizácií. Ak by sme mali záujem sa stať takýmto koučom, tieto organizácie sú veľmi nápomocné.


Výsledok koučovania sa nedá vopred zaručiť. Všetko je v rukách samotného klienta a jeho ochoty a odhodlania. Kouč je zodpovedný za štruktúru rozhovoru, kvalitu otázok a dodržanie etického kódexu kouča.


Zdroj.