Čo sa môžeme naučiť z Fínskeho školského systému a ako bude vyzerať vzdelávanie v budúcnosti?

06.12.2017

     Magazín Trend informoval na svojom webovom portáli o konferencii Future Now, ktorá sa primárne venuje trom okruhom - internet, politika a mobilita. Dôvod, pre ktorý ma článok zaujal bol ten, že v konferencii odzneli dôležité príspevky o vzdelávaní týkajúce sa nie len detí.


     Prednášajúcimi, ktorých príspevky boli venované vzdelávaniu, boli Rikka Erkkilä (Fínka pracujúca pre spoločnosť FinestLove, kde má na starosti vytváranie a rast príležitostí pre startupy) a Mark Turrell (CEO spoločnosti Vork&Orcasci). Erkkilä poukázala na úroveň fínskeho školstva v súčasnosti a Turrell rozoberal čo čaká svetové školstvo v budúcnosti.

Stav fínskeho školstva v súčasnosti

 • dôraz je kladený na rozvoj sociálnych zručností a tímovej práce
 • počas vyučovania sa deti pracujú v skupinkách, čím sa učia spolupráci a líderstvu
 • deti sú vedené k tomu, aby vedeli ako sa učiť a to po celý život, pretože vzdelávanie nekončí školskou dochádzkou, človek sa učí po celý život na základe svojho správania a svojich chýb
 • hodnotenie je skôr motivujúce
 • deti sa učia ako vyhľadávať informácie na internete
 • školstvo podporuje rozvoj záľub a talentov
 • školský rozvrh hodín je kombinovaný a doplňovaný obľúbenými aktivitami žiakov

Budúcnosť svetového školstva

 • svetové školstvo čaká veľká reforma
 • vstup umelej inteligencie, robotizácie a biotechnológií
 • známkovanie získaných vedomostí prejde do úzadia
 • rozvoj kritického myslenia
 • učiť sa hľadať kreatívne riešenia problémov

Učíme sa v školách kriticky myslieť alebo len memorujeme nadiktované vety pedagógov? Pracujeme v tímoch alebo sme skôr vedení k individualizmu, porovnávaniu známok a hre len na "vlastné triko"? Apelujú na nás učitelia, aby sme rozmýšľali kreatívne, alebo od nás skôr chcú, aby sme opakovali, čo je v učebniciach?

Tak ako zaostávame pri potrebách dnešného sveta, o to viac nestíhame spĺňať požiadavky rýchlo napredujúceho sveta zajtrajška. Aj o tom bola konferencia Future Now. O zmene. O tom, že budúcnosť je tu už vlastne s nami.


vzdelávanie budúcnosti, príklady dobrej praxe, vzdelávanie vo svete, fínske školstvo

https://www.etrend.sk/ekonomika/moderne-skolstvo-sa-meni-slovenske-zostava.html