Digitálne zručnosti pre všetkých

28.12.2017

Zdroj obrázka: www.pexels.com
Zdroj obrázka: www.pexels.com

     Nech už sa uchádzame o akúkoľvek pracovnú pozíciu, predpokladá sa, že ako uchádzači ovládame aspoň základy digitálnej gramotnosti. Stačí sa pozrieť na hocijakú pracovnú ponuku. Takmer každý zamestnanec má záujem o kariérny rast. Na to, aby sme sa posúvali na kariérnom rebríčku vyššie, musíme ponúknuť niečo viac. V súčasnosti sa kladú čoraz väčšie nároky na každého človeka, ktorý prichádza na trh práce. To, čo bolo v minulej dekáde štandardom, dnes už nestačí a preto sa musíme neustále prispôsobovať novým požiadavkám. To obzvlášť platí skupinu ľudí dlhodobo nezamestnaných.


     Časopis Moderní řízení ponúka definíciu tzv. základných digitálnych zručností a znalostí, ktoré by mali ovládať profesie ako predavačka, skladník či vrátnik:

 • vyhľadávanie informácií na internete,
 • elektronická komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí a e-mailom,
 • voľba vhodnej cesty, ako sa dostať k dátam a ako vyriešiť problém,
 • rozpoznať bezpečné a dôveryhodné webové stránky,
 • znalosť práce s kancelárskym programovým vybavením, vytvárať a používať jednoduché dokumenty.

Ako ďalej časopis uviedol, až 90 % pracovných miest v Európe vyžaduje aspoň základnú úroveň digitálnych zručností.


     Okrem spomínaných základných digitálnych zručností, existuje ešte veľa iných profesií vyžadujúcich si tzv. špecifické digitálne zručnosti, ktoré sú odlišné pre každý odbor. Napríklad účtovnícke programy, programy pre podporu projektového riadenia, pre logistiku, skladovanie atď. Pre časopis Moderní řízení vysvetľuje Jiří Chábera, manažér projektu ECDL, že je rozdiel medzi mechanickou zručnosťou ovládania konkrétneho programu a schopnosťou chápať účel, ciele a princípy programu. Vysvetľuje to na príklade, v ktorom zamestnávateľ sa rozhodne používať nový účtovnícky systém, na ktorý bol zamestnanec zvyknutý dlhé roky. Pri prvých problémoch totiž podľa jeho slov začína žiadať o pomoc ďalších kolegov alebo technickú podporu, čo je samozrejme, neefektívne a finančne náročné. ,,Keby bol digitálne gramotný, naučil by sa to sám a vedel by veľa problémov vyriešiť svojpomocne alebo by im jednoducho predišiel," končí rozhovor Chábera.


     Redaktori časopisu zistili, aké straty prináša človek digitálne negramotný:

 • finančná strata firmy vo výške jednej mzdy na danej pozícii, ktorá je obsadená digitálne negramotným zamestnancom,
 • priemerná časová strata okolo 1,5 hod. týždenne, ktorá sa venuje riešeniu problémov spôsobených neznalosťou technológií,
 • zníženie produktivity práce spôsobenej zdĺhavým plnením pracovných úloh,
 • zvýšené bezpečnostné riziko pri pohybe na internete (strata alebo zneužitie kontaktov, dát),
 • zaťaženie technickej podpory,
 • zvýšené náklady na zaškolenie zamestnancov,
 • obsah vzdelávania spojeného s  nácvikom špecifických digitálnych zručností (chýba absencia nácviku základov).


Zdroj.